DEMİR III KLORÜR LİKİT

Demir III klorür likit, FeCI3 formülüne sahip inorganik bileşiktir. Çözeltileri endüstriyel olarak hem demirden hem de cevherden kapalı döngü işleminde üretilmektedir. Galvaniz firmalarından atık (çürük) ve hidroklorik asitlerin işlenmesiyle meydana gelmektedir.

HİDROFLORİK ASİT

Hidroflorik asit, HF formülüne sahip bir bileşiktir. Hidroflorik asit, hidrojen florür sudaki çözeltisine verilen isimdir. Camlarda aşındırma özelliğinden dolayı cam kaplarda saklanamaz. Hidroflorik asit genelde, mineral floritin sülfirik asitle muamelesi ile elfsefde edilir.

SÜLFAMİK ASİT

Sülfamik Asit, H3NSO3S formülüne sahip tek bir kükürt atomundan oluşan kimyasal bir bileşiktir. Sülfamik asitlerin en basit formudur. Sülfamik asit çözeltileri diğer mineral asitlerine göre metallere karşı daha az koroziftir. Oda sıcaklığında sulu çözeltileri kararlıdır ancak sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelir. Kolay bir şekilde sülfomat tuzları oluşturma kabiliyeti yüksektir.

FORMİK ASİT

Formik asit, HCOOH formülüne sahip metanoik asit olarak adlandırılan tek karbonlu karboksilik asittir. Kimyasal sentezde önemli bir ara maddedir ve en önemlisi bazı karıncalarda doğal olarak formik asit oluşur bu yüzdende halk arasında karınca asidi olarak bilinir. Formik asit, asetik asitten farklı olarak, oda sıcaklığında keskin, delici bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.