KARBON SİYAHI

Karbon siyahı, yağ veya gaz gibi bir hidrokarbon yakıtın, sınırlı miktarda yanma havası ile 1320 ila 1540 ° C arasındaki sıcaklıklarda reaksiyona sokulmasıyla oluşan bir pigmenttir. Geniş yüzey alanına sahip ve esas olarak karbondan oluşan, iyi dağılabilirlik, yüksek renklendirme mukavemeti ve düşük viskoziteye sahip morf karbon, hafif, gevşek ve çok ince çok kabarık ince siyah bir tozdur. Lastik endüstrisinde kauçuğu güçlendirmek için kullanılmaktadır.