KALSİNE KAOLİN

Kalsine Kaolin, kaolinin yaklaşık 1100 C ‘ de ısıl işleme tabi tutularak üstün optik ve fiziksel özellikler kazandırıldığı bir formudur. Isıl işlem ile kimyasal yapısındaki bağlı hidroksil grupları ayrıştırılarak yassı tanecik yapısı amorf (gözenekli) hale dönüştürülür.