KALSİYUM SİLİKAT

Kalsiyum Silikat ya da Avrupa Birliğinin verdiği adıyla E552 ticari olarak doğal kireç taşından üretilen ve gıda sanayinde çeşitli ürün formülasyonlarına topaklanma önleyici olarak ilave edilen bir katkı maddesidir. Suda çözünmeyen özellikte, çok ince toz halinde ve beyaz ya da kirli beyaz renkli kalsiyum silikatın su absorblama kapasitesi yüksek, kütle yoğunluğu düşüktür. Kalsiyum silikat, yüksek sıcaklıkta kalsinasyon kalsiyum karbonatı ve silikon dioksitten oluşur.

WOLLASTONİTE

Endüstriyel bir mineral olan wollastonite, doğal kalsiyum meta silikat olarak tanımlanır Wollastonitin teorik bileşimi % 48,3 CaO ve % 51,7 SiO2’den oluşur. Saf halde beyaz lifsi görünümde olan mineral, impürüteler (çeşitli safsızlıklar) nedeni ile gri ya da kahverengi renk kazanabilir.