SODYUM LAURİL SÜLFAT

Sodyum Lauril Sülfat, C12H25SO4Na formülüne sahip organik bir tuzdur. iyonik bir yüzey aktif veya yüzey aktif maddedir. Bu yüzeyde iki karışmayan fazı ayıran bir etkiye sahip olduğu anlamına gelir. Anyonik yüzeyaktif olup hem sert hem de yumuşak suda çok iyi bir köpük profili vardır. Amfifilik bir bileşiktir. Bu molekülün bir kısmının suya hidrofilik olduğu ve başka bir kısmının sıvı ve katı yağlara benzerliği veya çekiciliği olduğu ve suyu ittiği (hidrofobik) olduğu anlamına gelir.