DİSODYUM FOSFAT

Disodyum fosfat, Na2HPO4 formülüne sahip birkaç sodyum fosfattan biridir. Beyaz renkli kristal yapıda ve kokusuzdur. Disodyum fosfat tuzu, anhidrit yapıda olduğu kadar, 2, 7, 8 ve 12 hidratlı formlarıda bulunmaktadır.