METİL SELİLÖZ(HPMC) HİDROKSİPROPİLMETİL SELİLÖZ

Metil selüloz kimyasal olarak, selülozun bazı hidroksil gruplarındaki hidrojen atomlarının metil gruplar ile yer değiştirilmesi (-OCH3) sonucu oluşan selülozun metil eterlerindendir.

Doğal olarak bulunmayıp, kostik çözelti (örneğin; sodyum hidroksit çözeltisi) ile selülozu kaynattıktan sonra, metil klorür ile kimyasal tepkime sonucu sentetik olarak elde edilir.