KOKOMİD DEA (CDEA)

Kokomid dea CH3(CH2)nC(=0)N(CH2CH2OH)2 formülüne sahip bir bileşiktir. Kokomid dea Hindistan cevizi yağlarından imal edilen yağ asitleri karışımının dietanolamin ile tepkimeye girmesiyle oluşan bir maddedir.