HİDROKLORİK ASİT

Hidroklorik asit HCL formülü ile gösterilen, halk arasında tuz ruhu olarak ta bilinen bir inorganik asittir. Bir klor atomu ve bir hidrojen atomundan oluşur. Oda sıcaklığında normal basınçta gaz halinde olan Hidrojen Klorürün sıvı çözeltisine Hidroklorik Asit denir.