HİDROKİNON

Benzen-l, 4-diol yada kinol olarak da adlandırılan hidrokinon, C6H4(OH)2 kimyasal formülüne sahiptir. Kimyasal yapısı bir benzen halkasına para konumunda bağlı iki hidroksil grubundan oluşur. Benzen türevi olan aynı zamanda bir fenol türü olan aromatik bir organik bileşiktir. Bu ana bileşiğin yerleşmiş türevlerine hidrokinonlar da denir.