TOZ AKTİF KARBON

Toz aktif karbon genel olarak 100µm’den daha küçük tane boyutuna sahiptir. Kullanımdaki esnekliği ve düşük işlem maliyeti avantaj oluşturur. Toz aktif karbonlar sıvı faz adsorpsiyonu için kullanılır. Karbon, sıvı çözeltiye eklenir; karıştırılır ve kısa bir süre temas ettirilir (5-30 dk.) daha sonra filtrasyon işlemi ile ayrılır. Toz aktif karbonlar genellikle kesikli işlemlerde, tıbbi amaçlar ve renk giderme için kullanılır.

PELLET(SİLİNDİRİK) AKTİF KARBONLAR

Ekstrüde edilmiş pellet silindirik formdaki aktif karbonlar, gaz fazı kullanımında diğer karbon tiplerine göre daha az basınç düşüşü sağlar. Endüstride solvent geri kazanımı, gaz arındırmada ve otomotiv emisyon kontrolü amacıyla kullanılır.

GRANÜL AKTİF KARBON

Toz aktif karbona göre daha büyük tanecik boyutuna ve daha küçük dış yüzey alanına sahiptir. Öğütme ve eleme ile oluşturulan düzensiz şekilli parçacıklardır. Granül aktif karbon, gaz ve sıvı adsorpsiyonu uygulamalarında kullanılır. Adsorplanacak gaz aktif karbon yatağından geçirilir. Parçacık boyutu küçükse, yatak boyunca basınç düşüşü görülür ve gaz, karbon parçacıklarını sürükler. Parçacıkların boyutu, kullanılan karbon yatağına göre seçilmelidir. Bu tip aktif karbonlar, suların saflaştırılmasında, renk giderme ve akış sistemlerinin bileşenlerinin ayrımında kullanılır.