DEKSTROZ

Dekstroz, C6H14O7 formülüne sahip üzüm şekerive kan şekeri olarak da bilinen bitkilerin öz suyunda bulunan bir karbonhidrattır. Anhidrat ve monohidrat olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Monohidrat, nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilir. Dekstroz aynı zamanda toz şekerin ana bileşenlerindendir.

SALİSİLİK ASİT

Salisilik asit, C7H6O3 formülüne sahip doğal bir bileşiktir. Salisilik asit, beyaz söğüt ve keklik üzümü yapraklarının kabuğundan elde edilir. Ayrıca salisin metabolizmasından da elde edilmektedir. Bir lipofilik monohidroksibenzoik asit, bir tür fenolik asit ve bir beta hidroksi asittir.

SİLİCA GEL

Kimyasal yapısı genel olarak inert maddelerden oluşmaktadır. Herhangi bir toksik içermez ve tepkimeye girmez. Korozyona karşı da koruyucu bir etkisi bulunmaktadır. Nemli ortamlarda, nem çekici ve adsorbe edici özelliği vardır. İş hayatında ve endüstriyel alanda, bozulması muhtemel veya kesin olan ürünlerin korunması için silika jel devamlı olarak kullanılan etkili bir üründür

ASKORBİK ASİT

Kimyasal yapısı itibariyle altı karbonlu bir bileşiktir. E300 ve C vitamini olarak da bilinir. Narenciye ürünlerinde ve bilinenin aksine yeşil yapraklı bitkilerde daha fazla miktarda doğal olarak bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiricidir.

SODYUM TRİPOLİFOSFAT

Tifosforik asit, STTP, pentasodyum tuzu olarak ta adlandırılan Sodyum tripolifosfat Na5P3O10 kimyasal formülüne sahip trifosforik asidin sodyum tuzudur. İnorganik bir tuzdur. Yüksek PH lı bir üründür ve PH yaklaşık 10,5 gibidir.

SODYUM METABİSÜLFİT

İnorganik bir tuz maddesidir. Disodyum yada Sodyum Pirosülfit olarak da bilinir.Normal koşullarda katı halde bulunur ancak 150 santigrat derecede eriyebilen bir hammaddedir. Uzun yıllardır yiyeceklerin korunması için kullanılmaktadır.

GLİSERİN

Gliserol olarak da bilinen Gliserin yüksek oranda su tutma özelliği ile bilinen iyi bir nemlendirici maddesidir. Hayvan ve bitki yağlarından elde edilmektedir. El ve saç kremlerinden deterjanlara kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.