KAOLİN

Kaolin ya da kaolen granit kayaçlardan elde edilen bir kil türüdür. Türkiye’de arı kil olarak da bilinmektedir. Granit kayaçlar feldspat minerallerini içerir. Sert olan granit kayaçlar, atmosfer etkileri ve yer altındaki lavların sıcaklığının etkisi ile ufalanır ve yumuşar bu uzun süreç sonucunda feldispat mineralleri kaoline dönüşür. Çok ünlü Çin porselenlerinin yapı maddesi de kaolindir.

SODYUM KARBONAT

Kimyasal formülü Na2CO3 olan sulu çözeltisi berrak renksiz görünümünde olan bir kimyasaldır. Kristal soda ( Na2CO3.10H2O ) halinde bulunabilmektedir. Tuz halinde olmasına rağmen hidroliz nedeni ile çözeltileri bazik özellik göstermektedir. Bu bileşik belirli deniz bitkilerinde ve bazı kayalarda mineral halinde bulunmaktadır. Genel olarak yatakları Afrika ve Asya’dadır ancak genel itibariyle yapay olarak eldesi gerçekleşmektedir.

POTASYUM NİTRAT

KNO3 formüllü bir potasyum bileşiği olan Potasyum Nitrat, iyonik bir tuzdur bu nedenle alkali metal nitrat da denenebilir. Doğada Niter isimli bir mineral olarak bulunur. Güherçile olarak da bilenen bileşik doğal halde mağara duvarlarındaki birikintilerde ve kayaçlarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur.
Sodyum nitrat ve potasyum klorür karışımının çifte ayrışması sonucunda elde edilir.