TRİSODYUM FOSFAT

Trisodyum fosfat, Na3PO4 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Üç tane Sodyum atomu ile bir fosfat molekülünün birleşimi sonucunda meydana gelen inorganik formda bulunan sodyumun fosfat tuzudur.Sodyum fosfatın üç formundan bir tanesidir. Tribazik sodyum fosfattır. Ticari olarak satışta sunulan formu hidratlı formdadır.  Susuz formdan ziyade Dodekahidrat olanı da vardır.

Üretimi, fosforik asit ile sodyum karbonat reaksiyonunda fazla miktar sodyum karbonat ilave edilir. İkinci aşamada çözelti içerisindeki karbondioksitin dışarı atılması işlemidir. Bu süreçte çözelti kaynatılır. Çözeltiye sodyum hidroksit ilave edilir. Kimyasal formülü Na3PO4 dir. Kısaca tsp olarak bilinir.