FORMİK ASİT

Formik asit, HCOOH formülüne sahip metanoik asit olarak adlandırılan tek karbonlu karboksilik asittir. Kimyasal sentezde önemli bir ara maddedir ve en önemlisi bazı karıncalarda doğal olarak formik asit oluşur bu yüzdende halk arasında karınca asidi olarak bilinir. Formik asit, asetik asitten farklı olarak, oda sıcaklığında keskin, delici bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.