FORMİK ASİT

Formik asit, HCOOH formülüne sahip metanoik asit olarak adlandırılan tek karbonlu karboksilik asittir. Kimyasal sentezde önemli bir ara maddedir ve en önemlisi bazı karıncalarda doğal olarak formik asit oluşur bu yüzdende halk arasında karınca asidi olarak bilinir. Formik asit, asetik asitten farklı olarak, oda sıcaklığında keskin, delici bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.

SODYUM FORMİYAT

Alkolün karbonilasyonu ve ortaya çıkan metil formatın hidrolize olmasıyla formik asidin düşük bütçeli ve büyük ölçekli varlığı sebebiyle sıklıkla formik asidin sodyum hidroksit ile nötralize olması sonucu elde edilir. Sodyum Formiyat, dihidrat renksiz kristallerdir.