AMONYUM BİFLORÜR

Amonyum Biflorür, amonyak ve hidrojen florür ile üretilen H5F2N formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Bu renksiz katı kristalize tuz, cam aşındırıcı ve hidroflorik asdit üretimi için bir ara madde olarak tasarlanmıştır. Santrosimetrik triatomik biflorür anyonu, 114 pm’lik bir F-H uzunluğu ile bilinen en güçlü hidrojen bağına sahiptir.

AMONYUM KLORÜR

Amonyum Klorür, NH4Cl formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Klormin olarak ya da halojen kumu olarak adlandırılan halk arasında Nişadır olarak bilinen inorganik tuzdur. Doğada volkanik bölgelerde oluşur. Amonyum klorürü sentetik olarak üretmek kolaydır, çoğunlukla diğer endüstrilerde bir yan ürün olarak oluşturulur.