EDTA

Genel formülü [CH2N(CH2COOH)2]2 olan edta toz halde beyaz renkte bir maddedir. İçeriğinde azot, hidroksit ve oksijen iyonları vardır. Su ve polar solventlerde çözünür ve 150-200 oC’de dekompoze olur, yavaşça kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder. Diğer isimleri; Trilon B,Etilendiamintetraasetikasit sodyum tuzudur.