SODYUM FORMİYAT

Alkolün karbonilasyonu ve ortaya çıkan metil formatın hidrolize olmasıyla formik asidin düşük bütçeli ve büyük ölçekli varlığı sebebiyle sıklıkla formik asidin sodyum hidroksit ile nötralize olması sonucu elde edilir. Sodyum Formiyat, dihidrat renksiz kristallerdir.