KALSİYUM KARBONAT

Kireç taşı olarak da bilinen karbonatlı kayaçları oluşturan bu mineralin kimyasal yapısı CaCO3’dır. Bu bileşik doğada en fazla eski kayaç ve deniz kabuklarında bulunur. Çeşitli şekillerde kristal halde bulunan  camsı parlaklıkta, renksiz saydam yapıdadır. Kolay öğütülür ve beyaz renkli bir toz elde edilir.