KALSİYUM SÜLFAT DİHİTRAT

Kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Kalsiyum sülfat, jips, hemihidrat, anhidrit ve bunların karışımları olabilir. Jips ve anhidrit doğal olarak bulunur.

SODYUM SÜLFAT

Sodyum sülfat doğada mineraller halinde bulunan nötral bir tuzdur. NaSO4 formülüyle gösterilen sodyum sülfat (thenadrite) ve mirabalat veya glauber tuzu denilen Na2SO410H2O formülü ile bilinen kristal sodyum sülfattır.

BARİT (BARYUM SÜLFAT)

Barit BaSO4 formüllü inorganik bir bileşiktir. Baryum cevheri olduğu gibi baryum sülfattan oluşan bir mineraldir. Işıma yapan rengine Bologna taşı da denir. Kristal yapısı ortorombiktir.

DİATOMİT

Diatomit, su yosunlarında silisli algler olarak bilinen ökaryotik, tek hücreli, mikroskobik alglerin fosilleşmiş silisli kabuklarında oluşan organikr bir çökeltidir. Silika hücre duvarına sahip tek hücreli fitoplanktonlardır. Biyolojik kökenli tek doğal mineraldir.

BUTİL HİDROKSİ TOLUEN

Butil Hidroksi Toluen, lipofilik organik bileşiğin kimyasal bir türevi fenol için yararlı olup antioksidan özelliğine sahiptir. BHT, sıvılarda ve diğer malzemelerde oksidasyonu önleme amacıyla kullanılan bir maddedir.

ALÜMİNYUM OKSİT

Alüminyum Oksit, alüminyum metalinin oksijene karşı yüksek duyarlılıkta olmasından meydana gelmektedir. Birçok sektörde kullanılan önemli bir hammaddedir.

ALFA ALÇI

 

ALFA ALÇI ,alçı taşının yüksek basınç altında pişirilmesiyle elde edilir. Kimyasal yapısı ve ifadesi Beta alçı ile aynıdır fakat kristal yapı olarak farklıdır. Beta alçıda kristal yapı iğne gibi ve amorf şekilliyken Alfa alçıda kristal yapı geometrik şekildedir. Bu yapı farklılığı Alfa alçının Beta alçıya oranla çok daha az su ile karıştırıldığında bile akışkanlık kazanması ile kendini gösterir ve Alfa alçıya yüksek mukavemet kazandırır.

DOLOMİT

Dolomit, kalsiyum ve magnezyumlu karbonat birleşiminde bir mineraldir. Kırılgan bir mineraldir. Isıtıldığında köpürerek çözülür. Dolomit minerallerinin oluşturduğu kayaçlara DOLOTAŞI adı da verilmektedir. Bu kayaçların oluşumu dolomitin doğrudan kimyasal bir çökelme ile değil kireç taşlarının magnezyum bakımından zengin suların etkisi altında oluştuğu bilinmektedir.