TOZ POLİMER
  • TOZ POLİMER, zincir halinde bulunur ve bağlayıcı görevi görür. Hidrolik bağlayıcılar içeren karışımları değiştirmek için kullanılır. Özel kimyasal fiziksel yapısı nedeniyle açık süreyi uzatır ve suyun içeriğini karışımlara düşürür. Toz polimer, yapılan karışımlara iyi bir işlenebilirlik sağlar.