MALİK ASİT

Malik asit, C4H6O5 formülüne sahip meyve asidi olarak da bilinen birçok meyvede doğal olarak bulunan berrak ve renksiz organik bir bileşiktir. En çok ekşimsi meyvelerde ve en çok elmada bulunur.

LAKTİK ASİT

Laktik asit, C3H6O3 formülüne sahip renksiz ve sıvı bir formda olup süt asidi olarak da bilinen bir organik hidroksi asittir. Hem doğal olarak bulunur hem de sentetik olarak üretilir. Laktik asit, hidroksil grubuna bitişik karboksil grubunun olması nedeniyle bir alfa-hidroksi (AHA) asittir.