SODYUM DİKROMAT

Na2Cr2O7 formülündeki Sodyum dikromat, inorganik bir bileşiktir. Fakat genellikle tuz dihidrat yani Na2Cr2O7•2H2O olarak kullanılmaktadır. Sodyum dikromat üretimi için başlangıç maddeleri arasında sodyum kromat ve sülfürik asit kullanılır. Aynı zamanda karbondioksit gazından geçirilmelidir. Neredeyse tüm krom cevheri, sodyum dikromata dönüştürülerek işlenir ve neredeyse krom bazlı bütün bileşikler ve maddeler bu tuzdan hazırlanır.