DİSİYANDİAMİD

Disiyandiamid, C2H4N4 formülüne sahip guanidinden türetilmiş, beyaz kristal toz yapısında bulunan bir nitrildir. Sıvı amonyak içinde çözünebilirken eter, benzen ve kloroform içinde çözünmez. Bir siyanamid dimerinde hazırlanmaktadır.