BUTİL HİDROKSİ TOLUEN

Butil Hidroksi Toluen, lipofilik organik bileşiğin kimyasal bir türevi fenol için yararlı olup antioksidan özelliğine sahiptir. BHT, sıvılarda ve diğer malzemelerde oksidasyonu önleme amacıyla kullanılan bir maddedir.