FORMALDEHİT

Formaldehit, CH2O formülüne sahip doğal olarak ortaya çıkan bir organik bileşiktir. Metanol olarak da bilinir. Endüstriyel sentezi, metil alkolün katalik olarak yükseltgenmesi sonucu oluşur. Genellikle %37 lik sulu çözelti şeklinde ticareti yapılır. Genellikle dezenfektan amaçlı kullanılır.

HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit, H2O2 formülüne sahip yaygın adıyla oksijenli su olarak bilinen tipik olarak zayıf asitli bir kimyasal çözeltidir. Saf haldeyken sudan daha akışkandır. Hidrojen peroksit en temel peroksittir. Oksitleyici, ağartma maddesi ve antiseptik olarak görev görür.

SODYUM KLORİT (SIVI) %31

Sodyum klorit (sıvı), NaClO2 formülüne sahip çözeltidir. Sıvı klorit olarak da bilinir. Dengeli bir çözeltidir. Ancak tehlikeyi önlemek için asitten ve diğer kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Yanıcılığı olmamasına rağmen, organik maddelerin yanmasını hızlandırır. Uzun süre ısıya ve ateşe maruz kaldığında patlayabilir. Yükseltgeci bir ajan olarak kullanılır.

LAKTİK ASİT

Laktik asit, C3H6O3 formülüne sahip renksiz ve sıvı bir formda olup süt asidi olarak da bilinen bir organik hidroksi asittir. Hem doğal olarak bulunur hem de sentetik olarak üretilir. Laktik asit, hidroksil grubuna bitişik karboksil grubunun olması nedeniyle bir alfa-hidroksi (AHA) asittir.

SODYUM METABİSÜLFİT

İnorganik bir tuz maddesidir. Disodyum yada Sodyum Pirosülfit olarak da bilinir.Normal koşullarda katı halde bulunur ancak 150 santigrat derecede eriyebilen bir hammaddedir. Uzun yıllardır yiyeceklerin korunması için kullanılmaktadır.

AĞIR SODA

Ağır Soda, en az %98 Na2CO3 içeren soda külü olarak da bilinen beyaz renkte, granül halde, sulu çözeltisi berrak ve renksiz bir kimyasal maddedir. Ağır soda hem madenlerde hem de kimyasal reaksiyonlardan elde edilir. En yaygın dekahidrat olarak görünür, buda monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir.