AMONYUM BİFLORÜR

Amonyum Biflorür, amonyak ve hidrojen florür ile üretilen H5F2N formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Bu renksiz katı kristalize tuz, cam aşındırıcı ve hidroflorik asdit üretimi için bir ara madde olarak tasarlanmıştır. Santrosimetrik triatomik biflorür anyonu, 114 pm’lik bir F-H uzunluğu ile bilinen en güçlü hidrojen bağına sahiptir.