SODYUM DİKROMAT

Na2Cr2O7 formülündeki Sodyum dikromat, inorganik bir bileşiktir. Fakat genellikle tuz dihidrat yani Na2Cr2O7•2H2O olarak kullanılmaktadır. Sodyum dikromat üretimi için başlangıç maddeleri arasında sodyum kromat ve sülfürik asit kullanılır. Aynı zamanda karbondioksit gazından geçirilmelidir. Neredeyse tüm krom cevheri, sodyum dikromata dönüştürülerek işlenir ve neredeyse krom bazlı bütün bileşikler ve maddeler bu tuzdan hazırlanır.

CALSİUM FORMİYAT

Kalsiyum Format, formik asitin kalsiyum tuzudur. Görünümü beyaz toz olan bu madde, yüksek sıcaklıkta bozunur. Molekül ağırlığı 130.12 g/mol, yoğunluğu 20 °C’de 1.15 g/cm³ ve sudaki çözünürlüğü 20 °C’de 16 g/100g su olarak verilmiştir.

Kalsiyum Format gıda sanayinde E238 adlı katkı maddesi olarak da bilinir.

SODYUM FORMİYAT

Alkolün karbonilasyonu ve ortaya çıkan metil formatın hidrolize olmasıyla formik asidin düşük bütçeli ve büyük ölçekli varlığı sebebiyle sıklıkla formik asidin sodyum hidroksit ile nötralize olması sonucu elde edilir. Sodyum Formiyat, dihidrat renksiz kristallerdir.

KALSİYUM HİDROKSİT

KALSİYUM HİDROKSİT, Sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halinde bulunur. Suda çözündüğünde hamurumsu bir görüntü veren bir alkalidir. 512 C’ ye kadar ısıtılırsa bozularak suya ve kalsiyum oksite dönüşür.

AMONYUM BİKARBONAT

NH4HCO3 formüllü amonyum bikarbonat inorganik bir bileşiktir. Amonyum hidrojen karbonat, Ambic, toz kabartma amonyak, Hartshorn gibi daha birçok ismi vardır. Amonyum iyonunun bikarbonat tuzudur. Kolaylıkla karbondioksit, su ve amonyağa dönüşen renksiz bir katıdır.