DEMİR III KLORÜR LİKİT

Demir III klorür likit, FeCI3 formülüne sahip inorganik bileşiktir. Çözeltileri endüstriyel olarak hem demirden hem de cevherden kapalı döngü işleminde üretilmektedir. Galvaniz firmalarından atık (çürük) ve hidroklorik asitlerin işlenmesiyle meydana gelmektedir.

DEMİR III KLORÜR (TOZ)

Demir III klorür, FeCI3 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Demir III klorür, 350°C sıcaklıktaki demir tozları üzerinden klor gazı geçirilerek elde edilmektedir.