SOYA LESİTİN

Soya lesitini, soya yağının rafinasyonu esnasında elde edilebilen çok değerli bir yan üründür. Gıda sınıf, yem sınıf, tıbbi sınıf ve endüstriyel sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılmaktadır. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan gıda katkı maddelerindendir. Gıdadaki kullanımının yanı sıra, yem, ilaç endüstrisinde de kullanılabilen önemli bir emülgatördür.

POLİSORBAT 80

Polisorbat 80, C64H124O26 formülüne sahip sentetik bir bileşiktir. Sorbitol ve etilen oksitin esterleştirme reaksiyonu ile elde edilmektedir. Üretiminde kullanılan başka asit ise oleik asittir. Polieter sınıfında yer alır. Etilen oksitin polimeridir.

NATROSOL

Natrasol Hidroksietil selüloz (kısaca HEC), hammadde olarak doğal polimer selüloz kullanılarak ve bir dizi eterleştirme reaksiyonu yoluyla üretilen noniyonik bir selüloz eterdir. Suda çözünerek pH’dan etkilenmeyen berrak, viskoz bir çözelti oluşturan, kokusuz, toksik olmayan, beyaz bir tozdur.

MONO SODYUM FOSFAT

Bir dihidrojen fosfat anyonu olan inorganik bir sodyum bileşiğidir. Tuz, susuz bir formun yanı sıra mono ve dihidratlar halinde de bulunur.