Dİ ETİLEN GLİKOL

Di etilen glikol, C4H10O3 formülüne sahip bir dihidrik alkol alifatik birleşiğidir. Higroskopik bir maddedir. Etilen oksidin bir kısmı hidrolizi ile üretilir.

ASETİK ASİT

Asetik asit, C2H4O2 formülüne sahip renksiz ve berrak, güçlü ve keskin bir kokulu organik bir asittir. Etanoik asitte denmektedir. En küçük karboksilik asitlerden biridir. Asetik asit sanayide hem sentetik hem de biyolojik olarak imal edilir. Doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur.

SODYUM HİDROKSİT

Sodyum Hidroksit; Sodyum, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşiktir. Formülü NAOH tur. Katı halde beyaz renkte, suda çözünerek renksiz hale gelen Sodyum Hidroksit kimyasalı, su ile ekzotermik (ısı veren) reaksiyon vererek rahatça çözünebilen bir yapıdadır.

GLİSERİN

Gliserol olarak da bilinen Gliserin yüksek oranda su tutma özelliği ile bilinen iyi bir nemlendirici maddesidir. Hayvan ve bitki yağlarından elde edilmektedir. El ve saç kremlerinden deterjanlara kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

ASETON(DİMETİL KETON)

Aseton(dimetil keton)alifatik ketonlar zincirinin birinci üyesidir. Keskin hoş kokulu, toksik olmayan şeffaf organik bir sıvıdır. Genelde piyasada solvent olarak kullanılır. Yanıcı özellikte olup insan sağlığına zararsızdır.

MONO ETİLEN GLİKOL

MEG düşük bir uçuculuk özelliğine sahiptir ve oda sıcaklığında gliserolden % 50 daha higroskopiktir. Nem tutma özelliği vardır. Su, düşük dereceli alifatik alkoller, gliserol, asetik asit, aseton, ketonlar, aldehitler, piridin ve birçok organik bileşik ile karışabilir. Eter içinde hafifçe çözünür ancak benzen, klorlu hidrokarbonlar, petrol eteri ve yağlarda hemen hemen çözünmez. Kauçuk, selüloz asetat veya ağır bitkisel ve petrol yağlarını çözmez. Donma noktasının düşük, kaynama noktasının ise yüksek olması bu maddenin kullanım alanını genişletmektedir. Mono Etilen Glikol renksiz, viskoz tatlımsı bir sıvıdır.

TEXANOL

TEXANOL, çok hafif kokuya sahip bir birleştirme ajanıdır. Birçok gereksinimi karşılamakta ve gelecekteki gelişmeler için yüksek performans sergilemektedir. Ester yapıdaki Texanol endüstriyel bir maddedir. Dispersiyon, dispersiyon boyaları ve yapıştırıcılarda kullanılır.