POLİSORBAT 80

Polisorbat 80, C64H124O26 formülüne sahip sentetik bir bileşiktir. Sorbitol ve etilen oksitin esterleştirme reaksiyonu ile elde edilmektedir. Üretiminde kullanılan başka asit ise oleik asittir. Polieter sınıfında yer alır. Etilen oksitin polimeridir.

OLEİK ASİT

Oleik Asit, C17H33COOH formülüne sahip doğada çeşitli bitkisel yağlarda %30 oranında bulunurken hayvansal yağlarda gliserin esteri olarak bulunan doğada en yaygın gözlemlenen yağ asidir. İki kristal yapıya sahip olan oleik asit, doymamış yağ asitlerinin en önemlisidir.

ETİL ASETAT

Etil asetat, C4H8O2 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Renksiz sıvı bir formdadır ve meyvemsi hoş bir kokuya sahiptir. Meyvelerde, tahıl ürünlerinde ve şaraplarda bulunmaktadır. Doğal kaynağı olarak Anthemis nobilis (Roma papatyası) ve Rubus türleri tarafından elde edilir. Etil asetat, atonal ve asetik asidin esteridir. Polar yapıda aprotik bir çözücü kimyasaldır. Renksiz sıvı bir formdadır.

MONO PROPİLEN GLİKOL

Farklı bir tada sahip renksiz ve berrak higroskopik özelliklere sahip bir sıvıdır. Düşük buhar basıncına sahip çözücü ve seyreltici bir maddedir. Su ile tamamen karışabilmektedir ve düşük toksisite özelliği sayesinde birçok alanda kullanılmaktadır.