PVA (POLİVİNİL ALKOL)

PVA üretimi Polivinil Asetat’ın hidrolizi ile elde edilir. PVA oluşturmak için önemli hammadde vinil asetat monomeridir. Vinil Asetatın polimerizasyonu ile elde edilir. Vinil Asetat içindeki ester grubunun hidroksil grubu ile kısmi olarak değiştirilmesi neticesinde, sodyum hidroksit sulu olarak kısmi hidrolizden geçirilir. PVA sulu sabunlaştırma maddesinin kademeli şekilde çökeltilir. Daha sonra yıkanır ve kurutulup toz haline getirilir. Kokusu yoktur, toksik bir kimyasal değildir. Solvent ve yağlara karşı dayanıklıdır.