KLOR PARAFİN

Klor Parafin, C10-13, C14-17, C>17 kimyasal formülüne sahip poliklorlu n- alkanların karışımlarıdır. Yüksek klor içeriği (%70) olan uzun karbon zincir uzunluğu (C20-C30) olan klorlanmış parafinler hariç, yapışkan, renksiz veya sarımsı yoğun yağlardır. Klorlu parafinlerin karakteristik hafif ve tatsız kokusu yoktur. Koku, küçük fakat ölçülebilen buhar basıncıyla göreceli düşük moleküler kütleden küçük miktarda ürüne bağlıdır.