SODYUM TRİPOLİFOSFAT

Tifosforik asit, STTP, pentasodyum tuzu olarak ta adlandırılan Sodyum tripolifosfat Na5P3O10 kimyasal formülüne sahip trifosforik asidin sodyum tuzudur. İnorganik bir tuzdur. Yüksek PH lı bir üründür ve PH yaklaşık 10,5 gibidir.