HİDROKSİETİLİDEN DİFOSFONİK ASİT (HEDP)

HEDP genellikle hammadde olarak fosfor asidi veya fosfor triklorür kullanılarak cam kaplı reaktörlerde üretilir. Genellikle endüstriyel alanda %60 lık sulu çözeltisi kullanılır. 1 den daha düşük PH değerine güçlü asidik özelliği vardır.