SODYUM METASİLİKAT

Sodyum meta silikat inorganik tuz ürünü olarak sınıflandırılan moleküler formülü Na2SiO3 olan silisik asit tuzudur.