SODYUM KLORİT (SIVI) %31

Sodyum klorit (sıvı), NaClO2 formülüne sahip çözeltidir. Sıvı klorit olarak da bilinir. Dengeli bir çözeltidir. Ancak tehlikeyi önlemek için asitten ve diğer kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Yanıcılığı olmamasına rağmen, organik maddelerin yanmasını hızlandırır. Uzun süre ısıya ve ateşe maruz kaldığında patlayabilir. Yükseltgeci bir ajan olarak kullanılır.

AĞIR SODA

Ağır Soda, en az %98 Na2CO3 içeren soda külü olarak da bilinen beyaz renkte, granül halde, sulu çözeltisi berrak ve renksiz bir kimyasal maddedir. Ağır soda hem madenlerde hem de kimyasal reaksiyonlardan elde edilir. En yaygın dekahidrat olarak görünür, buda monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir.