KALSİYUM BENTONİT

Kalsiyum bentonit alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile yada bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıdadır. Bir kil çeşidi olan kalsiyum bentonit döküm sanayiinden ilaç sanayisine birçok alanda kullanılmaktadır.