BARYUM OKSİT

Beyaz higroskopik ve yanıcı olmayan inorganik  bir bileşiktir.