PVP K-30

PVP K-30, C6H9NO formülüne sahip beyaz katı toz veya kristal yapıda olan suda çözünür bir polimerdir. Polivinilprolidin (PVP), monomerN- vinil prolidonun bileşiğidir. 4 çeşit PVP bulunmaktadır. Bunlar PVP den sonra gelen K sayısı kimyasalın molekül ağırlığını belirtmektedir. PVP K-15, PVP K-30, PVP K-60, PVP K-90 şeklinde belirtilir.

BORİK ASİT

Borik Asit, H3BO3 formülüne sahip bor elementinin zayıf, monobazik özellikteki bir lewis asididir. Ortoborik asit, borosik asit ve hidrojen borat isimleriyle de bilinir. Borik asit kolemanit cevheri ile sülfürik asidin veya boraks ile mineral asidin reaksiyona girmesi ile elde edilir.

SODYUM BENTONIT

Alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik tüf, kül ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş, ağırlıklı olarak ta montmorillonit içeren killerdir. Bentonit sanayiden tarıma birçok alanda kullanılan çok yönlü bir kildir.

SELÜLOZ ETER(HEC)HİDROKSİETİL SELÜLÖZ

HİSROKSİETİL SELÜLOZ (kısaca HEC), hammadde olarak doğal polimer selüloz kullanılarak ve bir dizi eterleştirme reaksiyonu yoluyla üretilen noniyonik bir selüloz eterdir. Suda çözünerek pH’dan etkilenmeyen berrak, viskoz bir çözelti oluşturan, kokusuz, toksik olmayan, beyaz bir tozdur.

ATAPULGİT

Polygorskit grubuna ait sulu bir magnezyum, alüminyum silikattır. Alüminyum, magnezyum ve silis yerine geçebilir. Absorbant ve adsorbant olarak kullanılan killerdendir. Yapılarındaki mikro gözenek, büyük yüzeylere ve kanallara sahip olmaları nerede kullanılacağını belirler.

CALSİYUM LİGNO SÜLFONAT

Calsiyum ligno sülfonat sülfiroz asit pulping atıkları ile işlenmiş bir tür doğal anyonik yüzey aktif ajanıdır.

KİREÇ

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.

STA 565 AKRİLİK

STA 565 akrilik, yüksek dolguya uygun esnek bağlayıcı bir malzemedir.