AMONYAK

Amonyak, NH3 formülüne sahip azot ve hidrojen atomunun birleşmesiyle oluşan renksiz, keskin kokulu gaz bileşiğidir. Amonyak, kovalent bağlı yani ametal-ametal yapısındadır. Polar kovalent bağlı olduğundan suda iyi çözünür. Zehirli bir madde olduğundan dolayı dikkatli kullanılması gerekir. Bu yüzden de piyasada amonyak olarak değil de amonyum hidroksit şeklinde satılır. Amonyum hidroksit, amonyağın sulu çözeltisidir.