KUVARZ KUMU

Kuvars saf silisyum dioksit (SiO2)  kristallerine verilen isimdir. Silikon ve oksijen atomlarından oluşan sert ve kristalli bir mineraldir. Kuvars kumları kuvarsça zengin magmatik ve metaformik kayaçların ayrışması ile oluşan taneciklerdir.