AVİCEL PH 101 (MİKROKRİSTALİN SELÜLÖZ)

AVİCEL mikrokristalin selülöz, C14H26O11 formülüne sahip doğadaki bütün bitkilerde doğal olarak bulunan ince toz, beyaz renkte polimerdir. Selülöz olarak da bilinir. İlaç ve gıda takviyelerine uygulanan bağ ajanı özelliğindedir.

WOLLASTONİTE

Endüstriyel bir mineral olan wollastonite, doğal kalsiyum meta silikat olarak tanımlanır Wollastonitin teorik bileşimi % 48,3 CaO ve % 51,7 SiO2’den oluşur. Saf halde beyaz lifsi görünümde olan mineral, impürüteler (çeşitli safsızlıklar) nedeni ile gri ya da kahverengi renk kazanabilir.

DİATOMİT

Diatomit, su yosunlarında silisli algler olarak bilinen ökaryotik, tek hücreli, mikroskobik alglerin fosilleşmiş silisli kabuklarında oluşan organikr bir çökeltidir. Silika hücre duvarına sahip tek hücreli fitoplanktonlardır. Biyolojik kökenli tek doğal mineraldir.