FENOL

Fenol, C6H5OH formülüne sahip asit veya bazın katalizi yoğunlaştırılarak oluşan organik bir bileşiktir. Doğal kaynak olarak kömür katranından ve petrol türevi hammddelerden elde edilir. Suda sit özelliği gösterirken aynı zamanda triklorofenol(TKF) antiseptik özellik taşır. Çeşitli malzeme ve faydalı bileşiklerin öncüsü olarak çok gerekli bir endüstriyel hammaddedir.