SODYUM METABİSÜLFİT

İnorganik bir tuz maddesidir. Disodyum yada Sodyum Pirosülfit olarak da bilinir.Normal koşullarda katı halde bulunur ancak 150 santigrat derecede eriyebilen bir hammaddedir. Uzun yıllardır yiyeceklerin korunması için kullanılmaktadır.