MAGNEZYUM SÜLFAT

Magnezyum sülfat, MgSO4 formülüne sahip halk arasında İngiliz tuzu olarak bilinen inorganik bir tuzdur. Beyaz şeffaf toz formda olup suya konulduğunda eriyici özellik gösterir. Genellikle doğrudan göl yataklarından ve diğer doğal kaynaklardan elde edilir.

KALSİYUM SİLİKAT

Kalsiyum Silikat ya da Avrupa Birliğinin verdiği adıyla E552 ticari olarak doğal kireç taşından üretilen ve gıda sanayinde çeşitli ürün formülasyonlarına topaklanma önleyici olarak ilave edilen bir katkı maddesidir. Suda çözünmeyen özellikte, çok ince toz halinde ve beyaz ya da kirli beyaz renkli kalsiyum silikatın su absorblama kapasitesi yüksek, kütle yoğunluğu düşüktür. Kalsiyum silikat, yüksek sıcaklıkta kalsinasyon kalsiyum karbonatı ve silikon dioksitten oluşur.

BONCUK KOSTİK

Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C’de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur , ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez.

KALSİYUM KARBONAT

Kireç taşı olarak da bilinen karbonatlı kayaçları oluşturan bu mineralin kimyasal yapısı CaCO3’dır. Bu bileşik doğada en fazla eski kayaç ve deniz kabuklarında bulunur. Çeşitli şekillerde kristal halde bulunan  camsı parlaklıkta, renksiz saydam yapıdadır. Kolay öğütülür ve beyaz renkli bir toz elde edilir.