FUMARİK ASİT

Fumarik asit, C4H4O4 formülüne sahip organik bir bileşiktir. E kodu E297’dir. Maleik anhidritten üretilen mali asitin izomerizasyonu ile üretilmektedir. Doğal kaynak olarak; fumitory, bolete mantarlarında, liken ve İzlanda yosununda bulunur.

BORİK ASİT

Borik Asit, H3BO3 formülüne sahip bor elementinin zayıf, monobazik özellikteki bir lewis asididir. Ortoborik asit, borosik asit ve hidrojen borat isimleriyle de bilinir. Borik asit kolemanit cevheri ile sülfürik asidin veya boraks ile mineral asidin reaksiyona girmesi ile elde edilir.