LABSA

Kimyasal formülü CH3 (CH2) 11C6H4SO3H olan genelde kolloid jel bazında renksiz, akışkan olmayan özelliklere sahip bir kimyasaldır. Çevreye zarar vermeden biyolojik olarak parçalanabilir, çevre dostudur.(LAB) Lineer alkil benzen; genel olarak rafineri yakınlarında bulunur ve rafinerideki kerosenin parafine dondurulmuş halini ana hammadde olarak kullanır. Parafin C9-C13 arasında ayrılarak LAB fabrikasına gönderilir. Parafinden sonra ikinci hammadde benzendir. Benzen ile parafin reaksiyona sokularak LAB elde edilir. LABSA;SO3 gazının filtre edilmesinden sonra lineer alkil benzen(lab) ile reaktörde reaksiyona sokulmasıyla elde edilebilir. Diğer isimleri: Lineer alkil benzen sülfirik asit, Yumuşak asit bulamacı, Lauril benzen sulfonik asit.